You are here:

[ẢNH] – Sự kiện Ngày xanh TIN Holdings – GreenDay

Sự kiện phong trào “Ngày xanh TIN Holdings – GreenDay” đã chính thức diễn ra với sự tham gia của toàn thể các phòng, ban công ty TinTravel, TinEdu, TinLaw, Việt Uy Tín… vào ngày 29/05 vừa qua tại sảnh lầu 8 trụ sở chính văn phòng TIN Holdings.

Cùng xem lại một số hình ảnh sau khi hưởng ứng phong trào “Ngày xanh TIN Holdings – GreenDay” của các nhóm.

Chi tiết sự kiện xem tại: Sự kiện Ngày xanh TIN Holdings – GreenDay

Ngày xanh TIN Holdings – GreenDay