You are here:

Nộp BCTC cho những cơ quan nào theo quy định mới nhất?

27/05/2024
Nộp BCTC cho những cơ quan nào theo quy định mới nhất?

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Chắc hẳn đối với mọi kế toán đều hỏi ít nhất một lần câu hỏi này. Bời vì, đối với mỗi doanh nghiệp viêc lập báo cáo tài chính rất quan trọng, nếu doanh nghiệp thực hiện sai chắc chắn những rắc rối pháp lý mang lại thường không đơn giản.

Với kinh nghiệm xử lý hàng nghìn bộ hồ sơ báo cáo tài chính, TIN Holdings xin chia sẻ đến quý khách thông tin liên quan đến nội dung nộp BCTC cho những cơ quan nào, để từ đó hoạt động kinh doanh sản xuất thuận lợi hơn.

1. Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp theo quy định

Cơ quan nhận báo cáo tài chính

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các loại doanh nghiệp khác

Cơ quan tài chính x x
Cơ quan Thuế x x x
Cơ quan Thống kê x x x
DN cấp trên x x x
Cơ quan đăng ký kinh doanh x x x

Lưu ý:

  • Đối với doanh nghiệp nhà nước, kỳ lập báo cáo là Quý và năm.
  • Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình doanh nghiệp khác, kỳ lập báo cáo là năm
  • Các loại thuế doanh nghiệp nước ngoài phải nộp thực tế rất nhiều và mang đặc thù khác nhau, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin để sớm lập báo cáo tài chính đúng và đủ theo quy định pháp luật

2. Các cơ quan khác doanh nghiệp phải nộp BCTC

Nơi nộp báo cáo tài chính theo quy định

Nơi nộp báo cáo tài chính theo quy định

Ngoài các cơ quan trên thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

Đối với doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước sau khi lập báo cáo tài chính, ngoài các cơ quan đã nêu trên thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền như sau:

>> Xem thêm: Địa chỉ công ty là gì? Những quy định về trụ sở và chi nhánh

Các doanh nghiệp phải nộp BCTC

Cơ quan tiếp nhận BCTC của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương. Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).
Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán. Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm)
Công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.
  • Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp BCTC cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương.
  • Đối với các Tổng công ty Nhà nước thì tiến hành nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Các đơn vị kế toán trực thuộc

Đối với các đơn vị kế toán hoạt động trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước thì tiến hành nộp theo đúng thời hạn quy định.

3. Một số lưu ý khi nộp BCTC

  • Trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán BCTC trước khi nộp, thì doanh nghiệp phải nộp kết quả kiểm toán đính kèm hồ sơ khi nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền.
  • Đối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (vốn FDI) thì nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.
  • Đối với doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan như đã nêu trên, doanh nghiệp tiến hành nộp BCTC theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
  • Đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, nếu hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì nộp báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Việc xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo tài chính theo quy định, chắc chắn sẽ giúp quý khách tự tin hơn trong việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan quản lý tài chính của doanh nghiệp. Các văn bản pháp luật quản lý việc báo cáo thuế và tài chính doanh nghiệp thường được cơ quan có thẩm quyền quản lý rất chặt chẽ, kế toán và doanh nghiệp liên tục cập nhật cho mình những thông tin tại nội dung thông tin kế toán – thuế của TIN Holdings để công việc và kế hoạch kinh danh được diễn ra hợp pháp và hiệu quả nhất.

TIN Holdings

TIN Holdings

Trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp SMEs với các giải pháp như: Pháp lý, Kế toán - Thuế, Nhân sự, Xây dựng hệ thống, Giải pháp văn phòng,... Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn trở nên hiệu quả và ngày càng phát triển.