You are here:

Báo cáo tài chính là gì? 7 điều cần biết về báo cáo tài chính

11/07/2024
Báo cáo tài chính là gì? 7 điều cần biết về báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là một phần không thể thiếu trong quá trình quản lý tài chính của doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu về thông tin chi tiết và các thành phần quan trọng của báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây nhé!

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính (BCTC) phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và luồng tiền của một doanh nghiệp. Các báo cáo này cung cấp thông tin cần thiết cho cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước. Từ đó các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định kinh tế dành cho doanh nghiệp.

báo cáo tài chính là gì

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nó giúp người quản lý doanh nghiệp nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu và đưa ra các chiến lược phát triển phù hợp. Đồng thời giúp cho các nhà đầu tư và cổ đông đánh giá mức độ sinh lời, rủi ro khi đầu tư vào doanh nghiệp.

Phân loại báo cáo tài chính

Tùy theo mục đích và yêu cầu của từng giai đoạn, BCTC được phân loại thành ba loại:

 • Báo cáo tài chính doanh nghiệp hàng năm: BCTC hàng năm là báo cáo tổng kết toàn bộ hoạt động tài chính của doanh nghiệp trong một năm tài chính. Đây là loại báo cáo chi tiết nhất và thường được lập vào cuối năm tài chính và phải được kiểm toán trước khi công bố.
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Loại báo cáo này bao gồm BCTC quý hoặc bán niên, được lập vào giữa năm tài chính. Bên cạnh đó giúp cung cấp thông tin cập nhật về tình hình tài chính của doanh nghiệp trong mỗi quý hoặc mỗi nửa năm.
 • Báo cáo tài chính hợp nhất: Là loại báo cáo dành cho các tập đoàn, tổng hợp tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Báo cáo này phản ánh tình hình tài chính của tất cả các đơn vị thành viên trong cùng một hệ thống. Điều này sẽ giúp dễ dàng quản lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động của toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. 
phân loại báo có tài chính

Báo cáo tài chính có bao nhiêu loại?

Mỗi loại BCTC đều có vai trò và ý nghĩa quan trọng. Bên cạnh đó cùng góp phần vào việc quản lý và phát triển doanh nghiệp một cách hiệu quả và bền vững.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Mỗi thành phần của BCTC đóng một vai trò và phản ánh các khía cạnh khác nhau của tài chính doanh nghiệp. Dưới đây là chi tiết về các thành phần chính của BCTC.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất của doanh nghiệp. Nó sẽ phản ánh tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định. Bảng cân đối kế toán được chia thành hai phần chính là tài sản và nguồn vốn.

Bảng cân đối kế toán phải luôn cân bằng, nghĩa là tổng tài sản phải bằng tổng nguồn vốn. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong việc quản lý tài chính của doanh nghiệp.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo này cung cấp thông tin về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán cụ thể. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh sẽ bao gồm các chỉ tiêu như doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Từ bảng báo cáo đó sẽ giúp doanh nghiệp và các nhà đầu tư đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh. Đồng thời đánh giá được khả năng sinh lời của doanh nghiệp.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cung cấp thông tin về các dòng tiền vào và ra khỏi doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Báo cáo này chia thành ba hoạt động chính: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

 • Hoạt động kinh doanh: Trong hoạt động này sẽ bao gồm các giao dịch tạo ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn có khoản chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh.
 • Hoạt động đầu tư: Các giao dịch mua bán tài sản cố định, đầu tư dài hạn và các khoản mục đầu tư khác sẽ bao gồm trong hoạt động đầu tư này.
 • Hoạt động tài chính: Hoạt động này bao gồm các giao dịch liên quan đến việc huy động vốn và trả nợ. Chẳng hạn như giao dịch đó sẽ là phát hành cổ phiếu, vay vốn và trả lãi vay.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp theo dõi khả năng tạo ra tiền mặt và sử dụng tiền mặt hiệu quả. Từ đó công ty sẽ có thể quản lý tài chính một cách tốt hơn.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính

Bản thuyết minh báo cáo này sẽ cung cấp các thông tin chi tiết về tình hình tài chính của công ty. Đồng thời giải thích các chỉ tiêu, số liệu trong các báo cáo tài chính chính. Nó bao gồm các chính sách kế toán, các ghi chú giải thích về các khoản mục trong bảng cân đối kế toán,… Bản thuyết minh này giúp người đọc hiểu rõ hơn, đảm bảo tính minh bạch về các con số và tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Những nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính

Khi lập báo cáo tài chính, doanh nghiệp cần tuân thủ các nguyên tắc cơ bản sau:

 • Nguyên tắc nhất quán: Nguyên tắc này yêu cầu doanh nghiệp sử dụng phương pháp kế toán nhất quán trong các kỳ kế toán để đảm bảo tính so sánh. Duy trì sự nhất quán giúp các bên liên quan có thể so sánh và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Nguyên tắc trọng yếu: Doanh nghiệp chỉ báo cáo những thông tin có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định kinh tế của người sử dụng thông tin. Nguyên tắc này giúp báo cáo tài chính trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Tránh được tình trạng quá tải thông tin và tập trung vào những số liệu quan trọng nhất của bảng báo cáo.
 • Nguyên tắc thận trọng: Doanh nghiệp cần đánh giá tài sản và nợ phải trả theo hướng bảo thủ để tránh tình trạng lạc quan quá mức. Nguyên tắc này sẽ giúp đảm bảo tính an toàn và ổn định về tài chính doanh nghiệp, tránh các rủi ro không mong muốn.
 • Nguyên tắc giá gốc: Nguyên tắc giá gốc yêu cầu doanh nghiệp ghi nhận tài sản và nợ phải trả theo giá gốc. Để đảm bảo tính chính xác và khách quan của các khoản mục trong báo cáo tài chính, tránh tình trạng biến động giá thị trường.
 • Nguyên tắc kỳ kế toán: Nguyên tắc kỳ kế toán yêu cầu báo cáo tài chính phải được lập cho các kỳ kế toán cụ thể. Thông thường các kỳ kế toán là hàng năm, hàng quý hoặc hàng tháng. 
Những nguyên tắc khi lập báo cáo tài chính

6 nguyên tắc cần tuân thủ khi lập báo cáo tài chính

Việc tuân thủ các nguyên tắc khi lập BCTC đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin tài chính. Đồng thời giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin với các nhà đầu tư, cổ đông và các bên liên quan khác. 

Quy trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Việc lập BCTC là một quy trình quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự chính xác và tuân thủ các quy định kế toán. Dưới đây là các bước cơ bản trong quy trình lập báo cáo tài chính:

 • Bước 1: Thu thập các chứng từ kế toán

Doanh nghiệp cần thu thập và sắp xếp tất cả các chứng từ kế toán liên quan đến các giao dịch kinh tế phát sinh trong kỳ. Việc tổ chức và lưu trữ chứng từ một cách có hệ thống giúp dễ dàng truy xuất và kiểm tra sau này.

 • Bước 2: Ghi nhận các giao dịch kinh tế

Tiếp theo, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải được ghi nhận một cách chi tiết và chính xác vào sổ sách kế toán. Ghi nhận đúng đắn và kịp thời các giao dịch này là nền tảng để lập báo cáo tài chính chính xác.

 • Bước 3: Phân loại giao dịch theo kỳ

Sau khi các giao dịch đã được ghi nhận, doanh nghiệp cần phân loại chúng theo các kỳ kế toán như tháng hoặc quý. Việc phân loại này giúp theo dõi và đánh giá tình hình tài chính một cách chi tiết theo từng giai đoạn.

 • Bước 4: Kiểm tra và tổng hợp giao dịch

Doanh nghiệp cần rà soát lại tất cả các giao dịch đã ghi nhận và tổng hợp chúng theo từng nhóm tài khoản. Việc kiểm tra này giúp phát hiện và sửa chữa các sai sót khi làm BCTC. Đảm bảo rằng mọi thông tin tài chính của doanh nghiệp được phản ánh một cách chính xác và đầy đủ.

 • Bước 5: Hạch toán và kết chuyển cuối kỳ

Tiếp theo, các bút toán tổng hợp và kết chuyển cuối kỳ sẽ được thực hiện. Đây là quá trình hạch toán các bút toán điều chỉnh và kết chuyển số dư các tài khoản để chuẩn bị lập báo cáo tài chính. 

 • Bước 6: Lập báo cáo tài chính trên phần mềm

Sau khi đã hoàn thành các bước trên, doanh nghiệp sẽ sử dụng phần mềm kế toán để lập BCTC. Sử dụng phần mềm kế toán giúp tự động hóa quá trình lập báo cáo, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chính xác.

Quy trình lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

6 bước lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp

Quy trình lập báo cáo tài chính đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ các bước cụ thể của doanh nghiệp. Nhằm đảm bảo tính minh bạch và chính xác của thông tin tài chính mà doanh nghiệp báo cáo.

Thời hạn để nộp báo cáo tài chính

Việc nộp BCTC đúng hạn là yêu cầu bắt buộc và vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Dưới đây là các quy định chi tiết về thời hạn nộp báo cáo tài chính theo pháp luật hiện hành.

 • Báo cáo tài chính hàng năm: Theo quy định, doanh nghiệp phải nộp BCTC hàng năm trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Nếu năm tài chính kết thúc vào 31/12, doanh nghiệp phải hoàn thành và nộp BCTC trước 31/3 của năm sau.
 • Báo cáo tài chính giữa niên độ: Thời hạn nộp BCTC giữa niên độ thường là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo.
Thời hạn để nộp báo cáo tài chính

Thời hạn để nộp báo cáo tài chính

Tuân thủ thời hạn nộp báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Đồng thời việc BCTC cũng hỗ trợ việc lập kế hoạch và chiến lược kinh doanh một cách hiệu quả.

Những câu hỏi thường gặp khi nộp báo cáo tài chính

Dưới đây là một số câu hỏi thường gặp liên quan đến việc nộp báo cáo tài chính. Bên cạnh đó là các câu trả lời chi tiết nhất của TIN Holdings giúp các bạn giải đáp được thắc mắc.

Đối tượng nào sẽ phải nộp báo cáo tài chính?

Tất cả các doanh nghiệp đều phải nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp lớn, nhỏ, các tổ chức phi lợi nhuận và các hộ kinh doanh có quy mô lớn cũng phải tuân thủ yêu cầu này. Việc nộp BCTC sẽ giúp đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Cần nộp báo cáo tài chính để làm gì?

Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng giúp các cơ quan quản lý nhà nước giám sát hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

 • Giám sát và quản lý: Các cơ quan nhà nước sử dụng BCTC để giám sát hoạt động tài chính và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
 • Cung cấp thông tin cho cổ đông và nhà đầu tư: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Từ đó giúp các cổ đông và nhà đầu tư đưa ra các quyết định kinh tế chính xác.
 • Xác định nghĩa vụ thuế: Các thông tin trong BCTC được sử dụng để tính toán và xác định các khoản thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Qua đó đảm bảo rằng doanh nghiệp vẫn tuân thủ nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
 • Hỗ trợ vay vốn và tài trợ: Ngân hàng và các tổ chức tài chính dùng báo cáo tài chính để đánh giá về khả năng tài chính của doanh nghiệp. Từ đó quyết định việc cấp tín dụng hoặc tài trợ cho doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính là một công cụ quản lý hiệu quả và giúp doanh nghiệp minh bạch hóa các hoạt động tài chính. Đồng thời doanh nghiệp xây dựng được niềm tin với các cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước.

Nộp báo cáo tài chính ở đâu?

Doanh nghiệp phải nộp BCTC tại các cơ quan quản lý nhà nước như:

 • Cơ quan thuế: Nơi doanh nghiệp đăng ký mã số thuế. Báo cáo tài chính giúp cơ quan thuế kiểm tra và xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư: Cơ quan này chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các hoạt động đăng ký kinh doanh và báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
 • Các cơ quan khác: Tùy thuộc vào ngành nghề và quy mô hoạt động, doanh nghiệp có thể phải nộp báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý chuyên ngành như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính hoặc các cơ quan quản lý địa phương,…

Việc nộp báo cáo tài chính đúng nơi và đúng hạn là trách nhiệm quan trọng của mỗi doanh nghiệp. Hãy đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật để các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được phát triển bền vững.

Kết luận

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết báo cáo tài chính là gì rồi đúng không? Nếu doanh nghiệp bạn đang gặp khó khăn trong việc báo cáo tài chính, hãy liên hệ ngay với TIN Holdings nhé! Chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ cho doanh nghiệp của bạn và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật.

TIN Holdings

TIN Holdings

Trợ thủ đắc lực cho các doanh nghiệp SMEs với các giải pháp như: Pháp lý, Kế toán - Thuế, Nhân sự, Xây dựng hệ thống, Giải pháp văn phòng,... Hy vọng với những kiến thức trên sẽ giúp doanh nghiệp của bạn trở nên hiệu quả và ngày càng phát triển.