Comprehensive and professional accounting and tax services

0 +
Years of experience
0 +
Businesses
0 0
Awards
Dịch vụ Kế toán - Thuế

Accounting and tax services

1. Dịch vụ kế toán - thuế là gì?

Kế toán - Thuế là 2 mảng khác nhau và quan trọng cần có trong một doanh nghiệp. Để tìm hiểu chi tiết hơn về dịch vụ kế toán - Thuế, bạn có thể tham khảo thêm thông tin bên dưới!

Kế toán là một bộ phận quan trọng cần có trong hầu hết các doanh nghiệp hiện nay. Đây là bộ phận có vai trò thu thập, ghi chép, quản lý các vấn đề thu chi/tài chính/thuế của một doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp lớn hiện nay đều xây dựng hệ thống và phòng ban riêng cho bộ phận kế toán. Tuy nhiên, các doanh nghiệp SMEs - quy mô nhỏ, không có quá nhiều giấy tờ thì việc tuyển dụng và xây dựng phòng kế toán sẽ tốn nhiều chi phí. Vì vậy, các dịch vụ liên quan đến kế toán - thuế sẽ là giải pháp giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu những sai sót, rủi ro trong quá trình xử lý hồ sơ, giấy tờ và quyết toán thuế.

2. Các thành phần trong kế toán doanh nghiệp

Theo pháp luật quy định hiện nay thì kế toán doanh nghiệp bao gồm các thành phần sau:

Kế toán: Bao gồm các công việc về kiểm toán hàng hóa, quản lý chi phí và hạch toán giá thành.

Giao dịch: Quản lý & giám sát các hoạt động giao dịch tiền mặt/tiền gửi, tài sản cố định - hữu hình và giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp.

Hạch toán: Được hiểu là thực hiện các giao dịch với khách hàng/đối tác/nhà đầu tư, hạch toán tiền lương đối với người lao động, tạm ứng và hạch toán ngân sách.

XEM THÊM
THU GỌN

Common issues with hiring internal accounting staff

Bước 1

Considerable consumption of time in processing documents & records

Bước 2

Information & data security risks

Bước 3

Errors and risks in document and ledger processing

Bước 4

Additional costs: salary, bonuses, etc.

Reasons to use accounting and tax services

Lý do nên sử dụng dịch vụ kế toán - thuế

Accounting and tax services

1. Comprehensive accounting and tax services

Dịch vụ kế toán - thuế trọn gói

No additional costs beyond the service package;

Compliance with current Accounting Law;

Supports in legal business consulting, consultation on other related issues (if arising);

No requests for customers to additional services for self-benefit as other entities;

Full responsibilities for all documents, records, and financial reports performed by TinLaw;

Responsibilities for explaining accounting and tax documents when requested by state authorities;

Guarantees for absolute confidentiality of customer’s accounting information.

Giấy phép đăng ký đầu tư

Residents with income from wages, salaries with additional tax payable

Điều chỉnh giấy phép đăng ký đầu tư

Residents with excess tax paid requesting a refund or offsetting tax in the next tax declaration period

Góp vốn vào Công ty Việt Nam

Income-paying organizations responsible for declaring and settling personal income tax on behalf of individuals with authorization

Góp vốn vào Công ty Việt Nam

Income-paying organizations undergoing division, separation, merger, acquisition, conversion, dissolution, bankruptcy required to settle taxes

Góp vốn vào Công ty Việt Nam

Foreign nationals residing in Vietnam must file tax settlement before leaving Vietnam upon contract termination.

2. Tax settlement

3. Financial reporting

Documents required by enterprises for financial reporting services:

Đăng ký bản quyền tác giả

VAT invoices for input and output during the reporting year

Đăng ký bản quyền tác giả

Payroll and employee id information

Đăng ký bản quyền tác giả

Company's bank statement for the reporting year

Đăng ký bản quyền tác giả

Balance sheet for the previous reporting year

  1. Receive, classify, organize, and verify the validity of documents and invoices according to regulations.
  2. Review VAT declarations, monthly or quarterly PIT deductions;
  3. Prepare and submit corporate income tax returns;
  4. Prepare and submit personal income tax returns;
  5. Prepare and submit financial reports;
  6. Print financial reports;
  7. Export pdf, excel files of accounting books as regulated for enterprise storage;
  8. Provide data and cooperate with independent auditing companies during the financial report audit process;
  9. Advise on incurred business expenses to rationalize actual expenses in order to reduce the amount of tax payable.

4. Bookkeeping and ledger completion

Giấy phép đăng ký đầu tư

Review and Audit

Review and audit the current accounting system of the Enterprise, advise on correcting tax violations;

Điều chỉnh giấy phép đăng ký đầu tư

Completion

Complete the accounting system, prepare financial reports;

Góp vốn vào Công ty Việt Nam

Responsibility for explanation

TinLaw will directly explain to the tax authorities regarding issues related to the accounting books executed.

5. Social insurance

Our social insurance registration service commits to satisfying 100% of customers. Contact us for free consulting support.

Tư vấn doanh nghiệp

Detailed consultation on regulations regarding social insurance documents, procedures, and implementation order;

Kiểm tra hoàn thiện sổ sách

Draft and submit social insurance documents on behalf of clients to the competent authority;

Giấy phép kinh doanh

Guidance on documents and paperwork related to social insurance procedures;

Tư vấn đầu tư

Advise and guide other related legal regulations;

Service registration process

Bước 1

Step 1

Consultation, gathering client information over the phone, and scheduling a survey;

Bước 2

Step 2

Accounting specialist visits the enterprise to survey detailed records and documents;

Bước 3

Step 3

Sending a detailed work list and accounting tax service quote;

Bước 4

Step 4

Contract signing and service execution according to standard accounting procedures.

Highlighted projects

Câu hỏi thường gặp

Có. Giá dịch vụ kế toán được nêu trong hợp đồng dịch vụ là phí trọn gói, được bảo hành đến khi doanh nghiệp quyết toán.

KHÔNG – Phí dịch vụ kế toán trong hợp đồng là phí trọn gói, TinLaw cam kết không phát sinh bất kỳ khoản phí nào khác.

Có. Rất nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc, Úc, Mỹ, Singapore… đang dùng dịch vụ kế toán của TinLaw và họ đều rất hài lòng. Chúng tôi có thể hỗ trợ tư vấn cho khách nước ngoài bằng tiếng Anh.

– Khi trở thành khách hàng của TinLaw, chúng tôi sẽ cử 1 chuyên viên theo dõi và xử lý hồ sơ của Quý khách. Vì thế, nếu gặp vấn đề liên quan đến thuế, hóa đơn, sổ sách, chứng từ…Quý khách có thể liên hệ chuyên viên này để được hướng dẫn, tư vấn.

Có. Chúng tôi sẽ cử người đến doanh nghiệp của quý khách để hỗ trợ khi có yêu cầu.

Customer reviews

Free consultation registration

Please leave your information below, and we will provide prompt consultancy support:


Accounting and Tax Services | Fast - Efficient - Law-Compliant

Connect with our experts for free consulting.