You are here:

Hướng dẫn phân biệt chi nhánh và địa điểm kinh doanh

Các doanh nghiệp đầu tư sau một thời gian hoạt động, thường có xu hướng mở rộng phạm vi kinh doanh hoặc mở rộng mô hình kinh doanh. Một trong những phương thức mà các doanh nghiệp có thể lựa chọn đó là thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Tuy nhiên, theo quy định pháp luật hình thức hoạt động của hai tổ chức này lại khác nhau. Do đó, bài viết dưới đây sẽ đưa ra so sánh sự khác nhau giữa chi nhánh và địa điểm kinh doanh để quý khách hàng có thể tham khảo và lựa chọn loại hình phù hợp.

Sự khác nhau giữ chi nhánh và văn phòng đại diện
Chi nhánh và văn phòng đại diện có gì khác nhau?

 

Chi nhánh

Địa điểm kinh doanh

Phạm vi thành lập

Doanh nghiệp được đặt chi nhánh công ty tại bất cứ địa điểm nào thuộc lãnh thổ Việt Nam, khác với tỉnh và thành phố đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp chỉ được thành lập địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính.

Con dấu

Được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng.

Không được phép đăng ký và sử dụng con dấu riêng

 

Chế độ kế toán – kê khai thuế

 

Được tự do lựa chọn loại hình hạch toán kế toán.

Được hạch toán độc lập với doanh nghiệp.

Chi nhánh được sử dụng mẫu hóa đơn chung với doanh nghiệp, hoặc đăng ký mới, sử dụng độc lập với công ty mẹ.

Chế độ kế toán của địa điểm kinh doanh hạch toán hoạt động hoàn toàn phụ thuộc vào trụ sở chính hoặc công ty chủ quản.

Tổ chức, hoạt động

Chi nhánh được tổ chức đầy đủ chức năng của một doanh nghiệp.

Chi nhánh được bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật.

Địa điểm kinh doanh được doanh nghiệp lập ra, với mục đích hoạt động kinh doanh thuần túy, không được thực hiện các chức năng khác.

Thủ tục thành lập

Thành phần hồ sơ thành lập chi nhánh như sau:

1.  Thông báo lập địa điểm kinh doanh, do người đại diện pháp luật ký và ban hành  văn bản. 

2.  Hồ sơ pháp lý của trụ sở chính

 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Hoặc đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

3. Hồ sơ cá nhân người đi nộp hồ sơ

 • Trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật  thì doanh nghiệp lập giấy ủy quyền cho người liên hệ nộp hồ sơ.
 • Người đi nộp hồ sơ phải chuẩn bị sẵn Giấy chứng minh nhân dân.

3.  Bìa hồ sơ

 • Để tránh bị thất lạc hồ sơ cũng như dễ dàng kiểm tra hồ sơ, doanhnghieejp đựng hồ sơ trong túi đựng.
 • Túi đựng hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu sau
 • Bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng.
 • Không có chữ sử dụng cho mục đích khác.

Sau khi hoàn tất chuẩn bị hồ sơ, doanh nghiệp tiến hành thực hiện theo đúng thủ tục thành lập chi nhánh.

Thành phần hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh như sau:

1.  Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Tải mẫu thông báo tại đây.

2.  Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

3.  Nếu người đứng đầu địa điểm không đồng thời là người đại diện theo pháp luật hoặc cổ đông, thành viên, chủ sở hữu công ty, thì doanh nghiệp lập quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh.

4.  Bản sao công chứng Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN của trụ sở chính.

5.  Hồ sơ cá nhân người đi nộp hồ sơ

 • Trong trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật  thì doanh nghiệp lập giấy ủy quyền cho người liên hệ nộp hồ sơ.
 • Người đi nộp hồ sơ phải chuẩn bị sẵn Giấy chứng minh nhân dân.

4.  Bìa hồ sơ

 • Để tránh bị thất lạc hồ sơ cũng như dễ dàng kiểm tra hồ sơ, doanh nghiệp đựng hồ sơ trong túi đựng.
 • Túi đựng hồ sơ phải đảm bảo các yêu cầu sau: Bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng.
 • Không có chữ sử dụng cho mục đích khác.

Trên đây thông tin hữu ích về chi nhánh và địa điểm kinh doanh, hy vọng rằng quý khách có thể vận dụng các kiến thức kể trên để có thể áp dụng vào việc điều hành kinh doanh hiệu quả hơn.