You are here:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2024

12/07/2024
Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2024

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp không chỉ là công cụ giúp hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh mà còn là bước khởi đầu đáng kể để tiến tới thành công. Hãy cùng TIN Holdings khám phá thêm về mẫu giấy này nhé!

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là gì?

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là một văn bản chuẩn do cơ quan đăng ký kinh doanh ban hành, trong đó các cá nhân hoặc tổ chức muốn thành lập doanh nghiệp cần điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. 

Mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp là gì?

Mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp là gì?

Thông tin xuất hiện trong mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phải được nộp cùng với các tài liệu khác theo quy định để hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất 2024

Trước sự phát triển không ngừng của môi trường kinh doanh, việc nắm bắt và áp dụng đúng các mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất là điều không thể thiếu để đảm bảo tính pháp lý và thành công trong doanh nghiệp.

Các mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Các mẫu đơn đăng ký doanh nghiệp mới nhất

Hãy lựa mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp phù hợp cho loại hình doanh nghiệp của riêng bạn nhằm cung cấp đầy đủ thông tin nhất tránh mất thời gian và tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và  quy định tại Phụ lục I-4.

Tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là Công ty cổ phần

Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty cổ phần

 • Ghi chú 1: Khi Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định một cá nhân thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp, người đó phải điền thông tin vào phần này của mẫu đơn.
 • Ghi chú 2: Nếu có việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và cùng lúc đó thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau khi chuyển đổi phải điền thông tin vào phần này.
 • Ghi chú 3, 4: Đối với việc đăng ký thành lập công ty cổ phần từ việc chuyển đổi loại hình kinh doanh như hộ kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, hoặc quỹ từ thiện, người nộp hồ sơ cần scan và nộp trực tuyến các giấy tờ liên quan (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, hoặc Giấy phép thành lập quỹ) và nộp bản gốc tới Phòng Đăng ký kinh doanh để xử lý theo quy định của Điều 27 và Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Ghi chú 5: Thông tin này được điền vào mẫu đơn trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, hoặc góp vốn, làm thay đổi thông tin đăng ký của doanh nghiệp.
 • Ghi chú 6: Điền thông tin của tất cả các người đại diện theo pháp luật nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.
 • Ghi chú 7: Doanh nghiệp sẽ điền ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ô ngày bắt đầu hoạt động nếu doanh nghiệp đã hoạt động từ trước.
 • Ghi chú 8: Ghi niên độ kế toán theo năm dương lịch từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Nếu theo năm tài chính khác, ghi ngày bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán tương ứng với ngày đầu tiên và cuối cùng của một quý.
 • Ghi chú 9: Chỉ điền khi thành lập mới doanh nghiệp, căn cứ vào luật thuế giá trị gia tăng và hoạt động kinh doanh dự kiến để chọn một trong bốn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
 • Ghi chú 10: Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Không cần điền vào mẫu đơn nếu là trường hợp thành lập doanh nghiệp từ việc chuyển đổi loại hình kinh doanh.
 • Ghi chú 11, 12, 13: Không điền trong trường hợp thành lập doanh nghiệp từ chuyển đổi loại hình. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, bao gồm cả Chủ tịch Hộ

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và  quy định tại Phụ lục I-2.

Tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên

Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên

 • Ghi chú 1: Nếu Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ai đó thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người đó cần điền thông tin vào phần này.
 • Ghi chú 2: Khi doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình và đồng thời cập nhật thay đổi về người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên sau khi chuyển đổi sẽ điền thông tin vào phần này.
 • Ghi chú 3, 4: Trong trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên bằng cách chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện, người nộp hồ sơ cần scan và nộp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ pháp lý tương đương qua mạng thông tin điện tử và nộp bản chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Ghi chú 5: Điền thông tin này nếu có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào doanh nghiệp, khiến nội dung đăng ký doanh nghiệp thay đổi.
 • Ghi chú 6: Ghi rõ thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.
 • Ghi chú 7: Ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp sẽ là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu giấy này được cấp sau ngày đã khai báo bắt đầu hoạt động.
 • Ghi chú 8:
  • Nếu niên độ kế toán theo năm dương lịch: ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
  • Nếu niên độ kế toán theo năm tài chính không trùng với năm dương lịch: bắt đầu từ ngày đầu tiên của quý và kết thúc vào ngày cuối cùng của quý. Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
 • Ghi chú 9: Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới, và doanh nghiệp sẽ căn cứ vào quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng cũng như dự kiến hoạt động kinh doanh để lựa chọn một trong bốn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
 • Ghi chú 10: Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các điều kiện về sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Không cần kê khai nếu là trường hợp thành lập mới trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Ghi chú 11, 12: Không cần kê khai trong các trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Ghi chú 13: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ ký trực tiếp vào phần này.
  • Nếu doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình và thay đổi người đại diện theo pháp luật cùng lúc, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau khi chuyển đổi sẽ ký trực tiếp vào đây.
  • Trong trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định sẽ ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và  quy định tại Phụ lục I-3.

Tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty TNHH hai thành viên trở lên

 • Ghi chú 1: Trong trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định sẽ điền thông tin vào mục này.
 • Ghi chú 2: Khi đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và đồng thời cập nhật thay đổi về người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên sau khi chuyển đổi sẽ kê khai thông tin vào mục này.
 • Ghi chú 3, 4: Khi đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên thông qua chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện, người nộp hồ sơ cần scan và nộp các Giấy chứng nhận đăng ký hoặc Giấy phép liên quan qua mạng điện tử, đồng thời nộp bản chính tại Phòng Đăng ký kinh doanh để xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 • Ghi chú 5: Ghi nhận thông tin trong trường hợp có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp, bao gồm góp vốn hoặc mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Ghi chú 6: Điền thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.
 • Ghi chú 7: Nếu doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày đã khai báo bắt đầu hoạt động, ngày bắt đầu hoạt động chính thức sẽ là ngày doanh nghiệp nhận được Giấy chứng nhận.
 • Ghi chú 8: Đối với niên độ kế toán:
  • Nếu theo năm dương lịch: từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.
  • Nếu theo năm tài chính khác năm dương lịch: bắt đầu từ ngày đầu tiên của quý và kết thúc vào ngày cuối cùng của quý đó.
  • Khoảng thời gian niên độ kế toán phải kéo dài 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
 • Ghi chú 9: Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới, doanh nghiệp dựa vào luật thuế giá trị gia tăng và hoạt động kinh doanh dự kiến để chọn một trong bốn phương pháp tính thuế GTGT.
 • Ghi chú 10: Doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế.
 • Ghi chú 11, 12: Không cần kê khai trong các trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
 • Ghi chú 13: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp sẽ chính thức ký tên vào phần này.
 • Nếu có sự chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên sau khi chuyển đổi sẽ trực tiếp thực hiện việc ký này.
 • Trong trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài giao nhiệm vụ cho người nhất định thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người đó sẽ ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp hợp danh được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và  quy định tại Phụ lục I-5.

Tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty hợp danh

Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là công ty hợp danh

 • Ghi chú 1: Trong trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định cá nhân tiến hành thủ tục đăng ký doanh nghiệp, cá nhân này sẽ điền thông tin vào phần tương ứng.
 • Ghi chú 2, 3: Đối với việc đăng ký thành lập công ty hợp danh từ việc chuyển đổi hộ kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội hoặc quỹ từ thiện, người nộp hồ sơ cần quét và nộp trực tuyến Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập, hoặc Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ. 
 • Sau đó nộp bản gốc của giấy tờ này tại Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 27 và Điều 28 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Ghi chú 4: Điền thông tin này khi có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần góp vốn vào doanh nghiệp, dẫn đến sự thay đổi trong nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
 • Ghi chú 5: Ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trước khi có giấy chứng nhận này.
 • Ghi chú 6: Đối với niên độ kế toán theo năm dương lịch, niên độ ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trong trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác, ghi ngày bắt đầu là ngày đầu tiên của quý và ngày kết thúc là ngày cuối cùng của quý. Tổng thời gian kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
 • Ghi chú 7: Chỉ điền vào khi thành lập mới doanh nghiệp, dựa trên quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và hoạt động kinh doanh dự kiến để chọn một trong bốn phương pháp tính thuế giá trị gia tăng.
 • Ghi chú 8: Doanh nghiệp phải đảm bảo tuân thủ các điều kiện liên quan đến việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Không điền thông tin này trong trường hợp thành lập doanh nghiệp từ chuyển đổi loại hình.
 • Ghi chú 9, 10: Không điền thông tin này trong trường hợp thành lập doanh nghiệp từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Ghi chú 11: Trong trường hợp thành lập công ty hợp danh hoặc khi Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người được chỉ định hoặc các thành viên hợp danh phải ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và  quy định tại Phụ lục I-1.

Tham khảo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

Hướng dẫn viết mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân

 • Ghi chú 1: Nếu Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ai đó để thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, người này cần điền thông tin vào phần quy định.
 • Ghi chú 2: Khi có sự thay đổi về loại hình doanh nghiệp và đồng thời thay đổi người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sau khi chuyển đổi sẽ phải điền thông tin vào phần này.
 • Ghi chú 3, 4: Khi đăng ký thành lập công ty cổ phần bằng cách chuyển đổi từ hộ kinh doanh, cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, hoặc quỹ từ thiện, người nộp hồ sơ cần scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, hoặc Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng và nộp bản chính của các giấy tờ này đến Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo Điều 27 và Điều 28 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
 • Ghi chú 5: Đăng ký này áp dụng khi có nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, hoặc phần góp vốn làm thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.
 • Ghi chú 6: Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật nếu doanh nghiệp có nhiều hơn một người đại diện.
 • Ghi chú 7: Ngày bắt đầu hoạt động của doanh nghiệp sẽ là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trước khi nhận được giấy chứng nhận.
 • Ghi chú 8: Niên độ kế toán theo năm dương lịch ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Đối với niên độ kế toán theo năm tài chính khác, ghi ngày bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán là ngày đầu và cuối của quý. Tổng thời gian kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.
 • Ghi chú 9: Chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập mới, căn cứ vào quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và hoạt động kinh doanh dự kiến để xác định một trong bốn phương pháp tính thuế.
 • Ghi chú 10: Doanh nghiệp cần đảm bảo tuân thủ các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, hoặc mua hóa đơn từ cơ quan thuế. Không áp dụng điền thông tin này khi doanh nghiệp được thành lập từ việc chuyển đổi loại hình kinh doanh.
 • Ghi chú 11, 12: Không điền thông tin này.

Hồ sơ đi kèm với mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chính xác là rất quan trọng để đảm bảo quá trình diễn ra thuận lợi.

Hồ sơ đi kèm với mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Hồ sơ đi kèm với mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Dưới đây là danh sách các hồ sơ cần thiết đi kèm với mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp bao gồm:

 • Bản sao giấy tờ cá nhân của người đăng ký, bao gồm chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh vốn điều lệ (nếu có).
 • Bản sao giấy tờ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đối tác nếu là tổ chức nước ngoài.
 • Các tài liệu khác theo quy định cụ thể của cơ quan đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ đi kèm cùng mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp là bước quan trọng để đảm bảo tính chính xác và hoàn chỉnh, giúp cho quá trình xử lý đăng ký diễn ra một cách thuận lợi và nhanh chóng.

>> Xem thêm: Giấy phép đăng ký kinh doanh là gì? Xin giấy phép kinh doanh ở đâu?

Những lưu ý khi làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp năm 2024

Trước khi tiến hành đăng ký doanh nghiệp, hãy cùng tìm hiểu những lưu ý quan trọng khi làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp năm 2024 để đảm bảo quy trình diễn ra thuận lợi và chính xác.

Những lưu ý khi làm mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Những lưu ý khi làm mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Những lưu ý quan trọng khi làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp năm 2024 bao gồm:

 • Xác định rõ thông tin cần điền vào mẫu đơn, đảm bảo tính chính xác và đầy đủ.
 • Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu hồ sơ đi kèm theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh.
 • Kiểm tra kỹ các quy định và hướng dẫn của pháp luật về việc đăng ký doanh nghiệp để đảm bảo tuân thủ đúng quy trình.
 • Nếu có thắc mắc hoặc vấn đề phức tạp, nên tìm kiếm sự tư vấn từ chuyên gia pháp lý hoặc cơ quan chức năng để được hỗ trợ.
 • Theo dõi tiến trình xử lý đăng ký và tiếp tục cập nhật thông tin từ cơ quan đăng ký để đảm bảo hoàn thành quy trình một cách thuận lợi và hiệu quả.
 • Lưu ý thời hạn và các yêu cầu về nộp hồ sơ để tránh trễ hạn và các vấn đề phát sinh không mong muốn trong quá trình đăng ký doanh nghiệp.

Tổng hợp lại, việc làm giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp năm 2024 đòi hỏi sự chú ý và cẩn thận trong việc chuẩn bị thông tin, tài liệu và tuân thủ quy trình pháp lý. Bằng cách tuân thủ đúng quy trình và hoàn thành hồ sơ đầy đủ, các cá nhân và tổ chức sẽ có cơ hội khởi đầu hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp và thành công.

Phần kết

Hy vọng bài viết đã cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2024 và giúp cho quy trình đăng ký doanh nghiệp của bạn được diễn ra một cách thuận lợi và chính xác.