You are here:

Những đối tượng nào đủ điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội?

Xây dựng nhà ở xã hội là một chủ trương đúng đắn và cần thiết, mang lại kỳ vọng hiện thực hóa ngôi nhà mơ ước cho rất nhiều người dân, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Hiện nay, việc chi tiền mua nhà ở xã hội là sự lựa chọn của hầu hết những người có hoàn cảnh khó khăn, trong đó chủ yếu là những người công nhân có nguồn tài chính không ổn định.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ điều kiện để thuê mua nhà ở xã hội, mà tất cả phải đảm bảo các yếu tố theo quy định của pháp luật hiện hành. Vậy đối tượng nào đủ điều kiện thuê mua nhà ở xã hội?

Điều kiện, đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội quy định như thế nào?
Điều kiện, đối tượng thuê mua nhà ở xã hội được quy định như thế nào?

Theo Điều 82 Luật nhà ở năm 2014 quy định về đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và điều kiện để được thuê mua nhà ở xã hội như sau:

Đối tượng được thuê mua nhà ở xã hội

Khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 và 10, Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014 quy định, các đối tượng đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 51 của Luật này được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội:

  • Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Hộ nghèo, cận nghèo, người có thu nhập thấp ở khu vực đô thị.
  • Người lao động làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
  • Chiến sĩ đang hoạt động, làm việc trong quân đội nhân dân, công an nhân dân.
  • Cán bộ, công viên chức Nhà nước, các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 5 Điều 81 của Luật này.
  • Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa theo quy định của pháp luật khi chưa được bồi thường nhà ở, đất ở…
Chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người dân
Có nhiều chính sách hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người dân

Điều kiện để được thuê mua nhà ở xã hội

Khoản 1 Điều 50, Luật Nhà ở 2014 quy định, điều kiện để được thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng các yêu cầu về nhà ở, cư trú, thu nhập theo quy định sau:

  • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa thuê mua được nhà ở xã hội và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở nơi sinh sống, hoặc có nhà nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định trong từng thời điểm.
  • Có đăng ký thường trú tại tỉnh, TP trực thuộc TW nơi có nhà ở xã hội. Trường hợp ngoại tỉnh phải có đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tại nơi muốn thuê mua nhà ở xã hội, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 49 của Luật này.
  • Đối tượng thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, được quy định tại Khoản 4, 5, 6 và 7, Điều 49 của Luật này và trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Thông qua bài viết điều kiện để được thuê mua nhà ở xã hội trên, chúng tôi tin rằng bạn có thể nắm được mình có thuộc diện sở hữu nhà ở xã hội hay không. Từ đó, có phương hướng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định để nhanh chóng sở hữu căn nhà mơ ước.