You are here:

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định mới nhất

Hiện nay, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn ở mức cao và có sự tăng trưởng mạnh, chứng tỏ Việt Nam là một đất nước khá “mát tay” đối với với các dự án vốn nước ngoài.

Tuy nhiên, thủ tục hành chính tại Việt Nam luôn khiến các nhà đầu tư nước ngoài ngao ngán, việc tìm hiểu kỹ lưỡng thông tin chắc chắn sẽ giúp quý khách sớm hoàn tất thủ tục. Và một trong những thông tin quan trọng nhất đó là nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Phần một: Nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Mã số dự án đầu tư

Mã số dự án đầu tư theo quy định pháp luật
Mã số dự án đầu tư theo quy định pháp luật

Căn cứ pháp lý: Theo điều 5 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư thì mã số dự án được hiểu là:

 • Mã dự án đầu tư là một dãy số gồm 10 số được tạo tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài và được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Một mã dự án được cấp tương ứng với một dự án đầu tư và mã số được duy trì trong suốt quá trình hoạt động của dự án, mã số này không được cấp cho dự án khác và chỉ mất hiệu lực khi dự án chấm dứt hoạt động.

Ý nghĩa của mã số dự án đầu tư

Đối với các dự án đầu tư thuộc trường hợp phải xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương thì:

 • Mã số dự án đầu tư đồng thời là số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Mã số dự án cũng là số của Giấy phép đầu tư
 • Mã số dự án đồng thời là mã số của các giấy tờ có gái trị tương đương khác.

Quy định về điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định

Trong quá trình hoạt động, nếu dự án có sự thay đổi thông tin thì chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục chỉnh sửa giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thống nhất sử dụng mã số dự án đầu tư để quản lý và trao đổi thông tin về dự án đầu tư.

2. Tên, địa chỉ của nhà đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết của chủ đầu tư
Giấy chứng nhận đầu tư thể hiện đầy đủ thông tin cần thiết của chủ đầu tư

3. Tên dự án đầu tư

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng

Các chính sách ưu đãi đầu tư tại Việt Nam khá nhiều, việc đặt dự án thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư

6. Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động), tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn

7. Thời hạn hoạt động của dự án

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư

Nhà đầu tư phải cập nhật đầy đủ thông tin như sau:

 • Tiến độ xây dựng cơ bản.
 • Thời gian dự án thi công và đưa vào hoạt động (nếu có).
 • Tiến độ thực hiện và thực hiện các mục tiêu hoạt động.
 • Danh sách hạng mục chủ yếu của dự án đầu tư.
 • Thời gian thực hiện dự án theo từng giai đoạn.
 • Nhà đầu tư phải xây dựng mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn.

9. Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có)

Thu hút vốn FDI là một trong những định hướng phát triển nền kinh tế tại Việt Nam vì thể chính sách ưu đầu tư trong những năm gần đây được mở rộng và tăng thêm khá nhiều. Tuy nhiên, đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định khá phức tạp, chủ đầu tư cần nghiên cứu thông tin này.

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án (nếu có)

Nếu dự án đầu tư thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhà đầu tư phải hoàn tất các điều kiện theo quy định để dự án được hoạt động hợp pháp, việc xác định và đáp ứng theo yêu cầu thường gặp nhiều khó khăn, việc liên hệ với các công ty cung cấp dịch vụ xin giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thường được các nhà ầtư nước ngoài lựa chọn.

Phần 2: Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rất quan trọng, loại giấy tờ này được ví von là giấy khai sinh cho mọi dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sẽ không có dự án đầu tư nếu không hoàn tất thủ tục đăng ký xin tờ giấy này.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 3 Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định và công bố mẫu giấy sử dụng để in Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên Cổng thông tin quốc gia về Đầu tư nước ngoài. Quý khách xem mẫu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại đây.

Thông tin về nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư rất quan trọng, giúp cho nhà đầu tư sớm hoàn tất thủ tục phức tạp này, hãy liên hệ với TinLaw thông qua hotline: 0919 824 239 hoặc để lại thông tin dưới đây để được hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục quan trọng này.

Nguồn: http://royallaw.vn/diendan/threads/noi-dung-giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu.264/