Thuế môn bài là một nghĩa vụ tài chính quan trọng đối với doanh nghiệp. Nếu bạn muốn nắm rõ quy định nộp thuế môn bài năm 2024 và đảm bảo doanh nghiệp của bạn luôn tuân thủ pháp luật. Hãy cùng TIN Holdings tìm hiểu chi tiết về loại thuế này nhé!

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu mà các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động kinh doanh phải nộp hàng năm. Mức thuế môn bài cụ thể có thể thay đổi theo từng năm và phụ thuộc vào quy mô kinh doanh của đối tượng nộp thuế.

Thuế này được tính dựa trên vốn điều lệ hoặc thu nhập hàng năm của doanh nghiệp. Nó được quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật liên quan như Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Các bậc thuế môn bài năm 2024​

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về các bậc thuế môn bài áp dụng cho năm 2024, bao gồm các mức thuế cụ thể đối với từng loại hình tổ chức và cá nhân kinh doanh.

Các quy định về mức nộp thuế môn bài được phân chia rõ ràng thành hai trường hợp cụ thể như sau:

STT

Đối tượng và căn cứ thu

Mức nộp thuế môn bài

1

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trên 10 tỷ đồng

3.000.000 đồng/năm

2

Tổ chức có vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000 đồng/năm

3

Văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng/năm

Trường hợp 1: Mức nộp thuế môn bài 2024 đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ:

Thuế môn bài có bao nhiêu loại

Trường hợp 2: Mức nộp thuế môn bài năm 2024 cho cá nhân và hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa/dịch vụ

STT

Doanh thu

Mức nộp thuế

1

Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm

1.000.000 đồng/năm

2

Doanh thu từ 300 triệu đến 500 triệu đồng/năm

500.000 đồng/năm

3

Doanh thu từ 100 triệu đến 300 triệu đồng/năm

300.000 đồng/năm

 

Thời hạn nộp phí môn bài

Theo Khoản 9 Điều 18 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP, thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Do đó, thời hạn nộp thuế môn bài năm 2024 là ngày 30/01/2024.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài 2024 cho từng đối tượng:

Đối tượng

Trường hợp

Thời hạn nộp

Doanh nghiệp/ Chi nhánh, văn phòng đại diện

Thành lập từ năm 2022 về trước

Chậm nhất ngày 30/01/2024

Thành lập năm 2023

Miễn lệ phí môn bài

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh

Trong 3 năm đầu đăng ký doanh nghiệp

Miễn lệ phí môn bài

Kết thúc thời gian miễn trong 6 tháng đầu năm

Chậm nhất ngày 30/7 năm kết thúc thời gian miễn

Kết thúc thời gian miễn trong 6 tháng cuối năm

Chậm nhất ngày 30/01 năm kế tiếp

Hộ/cá nhân kinh doanh

Bắt đầu kinh doanh trong năm 2023

Miễn lệ phí môn bài

Ngừng kinh doanh rồi hoạt động lại trong 6 tháng đầu năm

Chậm nhất ngày 30/7 năm hoạt động lại

Ngừng kinh doanh rồi hoạt động lại trong 6 tháng cuối năm

Chậm nhất ngày 30/01 năm kế tiếp

Trường hợp doanh nghiệp được miễn thuế môn bài

 

Theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP (sửa đổi tại Nghị định 22/2020/NĐ-CP), các trường hợp sau được miễn lệ phí môn bài:

Trường hợp nào được miễn thuế
 1. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống.

 2. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình kinh doanh không thường xuyên, không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 3. Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.

 4. Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.

 5. Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).

 6. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định pháp luật.

 7. Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và doanh nghiệp tư nhân tại địa bàn miền núi theo quy định của Ủy ban Dân tộc.

 8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh (01/01 – 31/12) cho:

  • Tổ chức thành lập mới;

  • Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu kinh doanh;

  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân trong thời gian được miễn lệ phí môn bài.

 9. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh theo Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu:

  • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng được miễn lệ phí trong thời gian này;

  • Thời gian miễn lệ phí môn bài của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tính từ 25/02/2020 nếu thành lập trước ngày này.

 10. Cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục mầm non công lập.

Những câu hỏi thường gặp về thuế môn bài

Câu hỏi: Nếu tôi làm một công việc tự do, liệu tôi có cần phải nộp thuế môn bài không?

Theo quy định của pháp luật về thuế môn bài, việc nộp thuế môn bài phụ thuộc vào loại hoạt động kinh doanh, sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ mà bạn thực hiện. Nếu công việc tự do của bạn thuộc danh mục các hoạt động mà pháp luật yêu cầu phải nộp thuế môn bài, bạn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế này. 

⇒ Tuy nhiên, việc xác định liệu bạn có phải nộp thuế môn bài hay không cũng phụ thuộc vào mức thu nhập và các quy định cụ thể của pháp luật về thuế môn bài.

Câu hỏi: Thuế môn bài có thể thay đổi như thế nào theo thời gian và chính sách của chính phủ?

⇒ Thuế môn bài có thể thay đổi theo thời gian và chính sách của chính phủ thông qua các quy định, luật lệ mới được ban hành hoặc sửa đổi. Các thay đổi có thể bao gồm việc điều chỉnh mức thuế, mở rộng/hạn chế phạm vi áp dụng thuế hoặc thay đổi các quy định liên quan đến nghĩa vụ nộp thuế và thời hạn nộp.

⇒ Chính sách mới được áp dụng có thể phản ánh sự thay đổi trong nền kinh tế, mục tiêu phát triển của quốc gia hoặc những yêu cầu mới của cộng đồng doanh nghiệp và người dân..

Câu hỏi: Có tồn tại những hỗ trợ hay ưu đãi thuế môn bài nào cho các doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp nhỏ và vừa?

⇒ Có, theo quy định của pháp luật, có một số hỗ trợ, ưu đãi thuế môn bài được cung cấp cho các doanh nghiệp. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp mới thành lập, có thể được miễn thuế môn bài trong năm đầu tiên hoạt động.

⇒  Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể có các chính sách ưu đãi như miễn thuế môn bài trong thời gian nhất định hoặc giảm thuế môn bài. Những chính sách này nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp mới, nhỏ và vừa phát triển. Cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế của đất nước. 

Câu hỏi: Mức phạt nộp chậm thuế môn bài?

⇒ Mức phạt cho việc nộp chậm thuế môn bài được quy định cụ thể trong Luật Thuế Môn Bài và các văn bản hướng dẫn thi hành. Thông thường, mức phạt sẽ được tính dựa trên số tiền thuế môn bài phải nộp và thời gian chậm trễ. Đối với việc nộp chậm, cơ quan thuế có thể áp dụng mức phạt tiền và/hoặc mức phạt lãi suất theo quy định của pháp luật. 

⇒  Đồng thời, việc nộp thuế chậm cũng có thể gây ra những hậu quả pháp lý nghiêm trọng khác như việc bị thanh tra, kiện toàn hoặc yêu cầu bổ sung thông tin. Có thể ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phần kết

Tóm lại, việc nắm vững các quy định về thuế môn bài năm 2024 không chỉ giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh phát triển bền vững. Hy vọng bài viết này đã mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quan và cần thiết về thuế môn bài!