You are here:

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất

Công ty kế toán thuế TinLaw xin chia sẻ với quý độc giả các tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa mới nhất hiện nay. Dựa vào những tiêu chí này chủ doanh nghiệp có thể xác được được mức hỗ trợ của Nhà nước cho công ty mình, cũng như các khoản đóng góp, chính sách ưu đãi thuế, tài chính cũng có chênh lệch.

Ngày 11/3/2018 Chính phủ ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa được quy định chi tiết và cụ thể.

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp siêu nhỏ

Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực sẽ có những yêu cầu khác biệt:             

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ                           

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.
 • Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực
Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ còn tùy thuộc vào từng lĩnh vực

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp nhỏ

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng
 • Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ

Thương mại, dịch vụ

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng
 • Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
Doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân viên không quá 100 người
Doanh nghiệp nhỏ có số lượng nhân viên không quá 100 người

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
 • Không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ

Thương mại, dịch vụ

 • Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người
 • Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng
 • Không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ

Trên đây là những tiêu chí để xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Nếu muốn biết thêm về quyền lợi, nghĩa vụ vụ của các loại hình doanh nghiệp này là gì hãy theo dõi các bài viết sau của TinLaw nhé!