You are here:

TP.HCM chính thức công bố 15 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Nhằm giải quyết những thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai một cách nhanh gọn, giảm thiểu các thủ tục phức tạp và phân cấp đơn vị tiếp nhận hồ sơ một cách rõ ràng, mới đây TP.HCM chính thức công bố 15 thủ tục hành chính về đất đai.

Theo đó, UBND TP.HCM sẽ phân cấp việc thực hiện thủ tục hành chính về đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT, như sau:

TP.HCM chính thức công bố 15 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
TP.HCM chính thức công bố 15 thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

6 thủ tục thực hiện tại Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố

 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai và những thay đổi về tài sản gắn liền với đất, so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
 • Thủ tục tách thửa đối với việc chuyển quyền sử dụng một phần đất, hoặc do tách hộ gia đình, có tranh chấp, khiếu nại…
 • Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, Sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng.
 • Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, để thực hiện việc “dồn điền đổi thửa”.
 • Thủ tục cấp mới lại Giấy chứng nhận, Sổ đỏ và Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, hoặc bổ sung các thông tin liên quan do bị mất, hư hỏng.
 • Thủ tục cấp mới Giấy chứng nhận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước.

8 thủ tục thực hiện tại Chi nhánh VP Đăng ký đất đai quận, huyện

 • Thủ tục đăng ký biến động đất đai do có những thay đổi về người được cấp Sổ đổ, Sổ hồng hoặc do diện tích thửa bị sạt lỡ tự nhiên.
 • Những thủ tục thay đổi liên quan đến hạn chế quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính,…để xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận đã cấp.
 • Thủ tục xác nhận việc thay đổi Giấy chứng nhận đã cấp liên quan đến chuyển tiền, thông qua hình thức thuê đất thanh toán tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền 01 lần, hoặc giao đất không thu tiền sang thuê đất có thu tiền.
 • Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, sau khi được cấp Giấy chứng nhận và đăng ký thay đổi, chấm dứt.
 • Thủ tục có nhu cầu xác nhận xin tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp khi hết hạn, tách thửa do Nhà nước thu hồi và thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Nhà nước…
 • Thủ tục xin cấp dữ liệu đất đai.
 • Thủ tục tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc các vấn đề liên quan.

1 thủ tục thực hiện tại UBND cấp huyện

 • Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bằng việc đưa ra công bố các thủ tục hành chính về đất đai như trên, UBND Thành phố tin rằng người dân sẽ dễ dàng hơn trong việc làm các thủ tục, giải quyết giấy tờ liên quan đến đất đai được thuận tiện, không phải di chuyển đi lại tốn kém và mất thời gian như trước.