You are here:

Cách tính phí quản lý chung cư căn hộ mới nhất năm 2018

Một thực trạng chung hiện nay cho thấy nhiều cư dân sống trong các căn hộ chung cư thường gặp vấn đề liên quan đến cách tính phí quản lý chung cư. Thông thường một số chung cư có mức phí quản lý được tính dựa trên diện tích căn hộ theo hợp đồng, tính pháp lý mua bán căn hộ chung cư, nhưng cũng có một số trường hợp được tính phí căn cứ trên diện tích thông thủy.

Tuy nhiên, mỗi chủ đầu tư và khách hàng sẽ có sự thỏa thuận đồng ý với nhau thông qua việc ký kết hợp hợp đồng mua bán. Để bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này, Sàn giao dịch BĐS TinLand xin chia sẻ bài viết cách tính phí quản lý chung cư căn hộ, để bạn đọc cùng tham khảo.

Phí quản lý vận hành chung cư được tính như thế nào?
Phí quản lý vận hành chung cư được tính như thế nào?

Quy định về tính phí quản lý căn hộ chung cư

Theo Điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định về cách tính diện tích khi tính kinh phí vận hành, quản lý chung cư như sau:

  • Kinh phí quản lý, vận hành chung cư do chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đóng hàng tháng hoặc định kỳ để đơn vị quản lý thiện hiện công việc quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Quy chế.
  • Kinh phí quản lý chung cư được tính bằng: bảng giá dịch vụ quản lý vận hành quy định tại điều 30 của Quy chế x diện tích sử dụng căn hộ (m2) hoặc phần diện tích khác.
  • Cơ sở để tính kinh phí quản lý vận hành chung cư thông qua diện tích sử dụng căn hộ hoặc phần diện tích khác không phải căn hộ trong chung cư, được quy định như sau:
    • Trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích ghi trong Giấy chứng nhận chính là diện tích dùng để tính phí quản lý, vận hành chung cư.
    • Trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận thì diện tích dùng để tính kinh phí quản lý chung cư là diện tích thông thủy (Quy định Khoản 2, Điều 101 Luật Nhà ở), đây là diện tích được xác định trong hợp đồng mua bán, thuê mua căn hộ…
  • Nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước thì phí quản lý, vận hành chung cư được thực hiện theo giá dịch vụ quy định tại Theo Điểm a Khoản 5 Điều 106 Luật Nhà ở.
Quy định về phí quản lý căn hộ chung cư được quy định rõ tại điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BXD
Phí quản lý căn hộ chung cư được quy định rõ tại điều 31 Thông tư số 02/2016/TT-BXD

Như vậy, chủ đầu tư có quyền chủ động đề xuất mức phí dịch vụ trong khuôn khổ quy định của UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, mức giá đó có được áp dụng tại khu chung cư hay không, chủ đầu tư cần phải thương lượng với cư dân trong chung cư để có được sự thống nhất.

Với những thông tin vừa chia sẻ ở trên, chúng tôi tin rằng các bạn đã cơ bản nắm được cách tính phí quản lý, vận hành chung cư năm 2018, để có thể chủ động trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng mua bán căn hộ chung cư.