You are here:

Giáo Dục Đào Tạo Bậc Trung Cấp – Trang Bị Kỹ Năng Nghề Cho Lao Động Việt

Trong thời kỳ đổi mới, Việt Nam đang hội nhập mạnh mẽ cùng thế giới. Ưu thế của nước ta chính là nguồn nhân lực dồi dào, trẻ, năng động, sẵn sàng tiếp thu kiến thức mới, công nghệ mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn mang đúng bản chất của một đất nước đang phát triển, cơ sở vật chất nghèo nàn, đặc biệt, nguồn nhân lực lao động chất lượng rất thấp so với mặt bằng chung thế giới.

Nhìn nhận ngay vấn đề đào tạo nguồn nhân lực lao động ngày một nóng bỏng, TIN Holdings đã mạnh dạn trở thành một trong những lá cờ đầu trong việc đưa hệ thống đào tạo nghề bậc trung cấp vào giảng dạy. Hướng tới mục tiêu nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cá nhân cho lao động khu vực miền Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Định hướng phát triển gắn liền với sự nghiệp giáo dục của nước nhà, TIN Holdings luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

Trong giai đoạn tiếp theo, TIN Holdings vẫn sẽ tích cực đầu tư mạnh vào giáo dục và đưa việc đào tạo Trung cấp nghề tiếp tục nằm trong kế hoạch chiến lược  sắp tới.