You are here:

HỘI NGHỊ CHIẾN LƯỢC 2023 – 2025, READY FOR “FUTURE NOW”

Hội Nghị Chiến Lược – Future Now là buổi hội nghị phổ biến toàn bộ các thông tin liên quan đến tầm nhìn – sứ mệnh, mục tiêu kinh doanh và các chiến lược ngắn hạn trong vòng 3 năm tới, từ 2023 đến 2025, của các công ty để toàn thể QL/ĐD các phong ban nắm rõ cũng như đưa ra những đề xuất, đóng góp để hoàn thiện nhất cho sự phát triển chung của TIN Holdings.

Góp phần tạo nên sự thành công của buổi hội nghị chính là Ban Quản Lý thuộc Team Hội Nghị Chiến Lược cũng như những thành viên hổ trợ đã cùng nhau thảo luận và đưa ra những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa kịp thời để đi đến những chiến lược được hoạch định chi tiết và phân tích rõ ràng.

Buổi hội nghị chiến lược tại TIN Holdings
Tổng Giám Đốc Nguyển Văn Khải chủ trì buổi hội nghị chiến lược tại 

Xuyên suốt 2 tháng vừa qua, kể từ khi khởi động cũng như tổ chức nhiều buổi đào tạo kỹ năng và kiến thức liên quan, Team Hội Nghị Chiến Lược cũng đã cơ bản phác họa và đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho một chương mới đầy hứa hẹn sau những thành công của một thập kỷ gầy dựng và không ngừng phát triển vừa qua. Tầm nhìn và sứ mệnh mới của TIN Holdings và các công ty con được hoạch định như sau:

Chân dung TinHoldings tương lai:

Tầm nhìn: Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp Back-office cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam thông qua việc liên tục cải tiến, tích hợp công nghệ và lấy con người làm trung tâm để mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, đáng tin cậy, hiệu quả.

Sứ mệnh: Là người trợ lý đắc lực giúp doanh nghiệp SMEs tồn tại và phát triển, góp phần tạo nên cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh, vươn tầm thế giới

Chân dung Việt Uy Tín tương lai:

Tầm nhìn: Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp về ngôn ngữ và thị thực tại Việt Nam thông qua việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, tích hợp công nghệ và dịch vụ khách hàng xuất sắc.

Sứ mệnh: Phá bỏ rào cản ngôn ngữ và di chuyển xuyên biên giới trở nên thuận tiện, đơn giản.

Chân dung TinLaw tương lai:

Tầm nhìn: Dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp pháp lý cho doanh nghiệp SMEs tại Việt Nam thông qua việc không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, lấy con người làm trung tâm để mang đến dịch vụ chuyên nghiệp, đáng tin cậy, hiệu quả.

Sứ mệnh: Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của pháp lý trong kinh doanh, luôn đồng hành và đưa ra các giải pháp pháp lý hiệu quả, tối ưu chi phí để dẫn dắt các cho doanh nghiệp SMEs vận hành đúng luật, phát triển bền vững.

Vào sáng thứ 7, ngày 26/11/2022, một trong những hoạt động quan trọng nhất, có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến công ty, Hội Nghị Chiến Lược – Future Now, đã chính thức được diễn ra tại khu vực tầng 6 Tòa nhà trụ sở TIN Holdings với sự tham gia của Ban Giám Đốc, Ban Quản Lý, Đại diện, Thành viên TOP TIN và các nhân viên trực tiếp hoặc được ủy nhiệm thực hiện chính mục tiêu liên quan.

Buổi Hội Nghị Chiến Lược kết thúc với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng
Buổi Hội Nghị Chiến Lược kết thúc với những mục tiêu được hoạch định rõ ràng

Những chiến lược được thông qua trong vòng 3 năm tới sẽ là kim chỉ nam vững chắc, giúp công ty xác định được hướng đi đúng đắn cũng như lựa chọn được những mục tiêu và phương thức thực hiện phù hợp nhất, thúc đẩy TIN Holdings ngày càng phát triển. Hội Nghị Chiến Lược – Future Now hứa hẹn là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội cho sự vươn mình và phát triển vượt bật của TIN Holdings trong tương lai.