You are here:

[VIDEO] – Ghen Cô Vy – TinHolding cổ động rửa tay phòng dịch COVID-19

TIN Holdings cover dance ca khúc Ghen Cô Vy với vũ điệu rửa tay khuyến cáo mọi người thường xuyên rửa tay phòng chống dịch COVID-19.

Bài hát ‘Ghen Cô Vy’ là 1 dự án sáng tạo của Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường (Bộ Y Tế). Thông qua đây, TIN Holdings mong muốn tiếp sức mạnh và niềm tin cho cộng đồng để cùng lan tỏa thông điệp “Cùng TIN Holdings nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Corona”