You are here:

Chính sách ưu đãi về thuế, tài chính theo luật đầu tư

Khi thành lập công ty vốn nước ngoài tại Việt Nam, các nhà đầu tư rất quan tâm đến các chính sách ưu đãi như: miễn, giảm tiền thuê đất thuê mặt nước, các chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư,… trong đó, chính sách ưu đãi về thuế, tài chính là vấn đề được quan tâm rất nhiều.

Bài viết dưới đây xin hệ thống lại các ưu đãi đầu tư được hưởng khi có dự án đầu tư tại Việt Nam. Mời quý khách hàng đón đọc nội dung hữu ích này.

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Mức thuế suất 10%

Điều kiện được miễn thuế suất 10%:

 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới, cụ thể: 
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
  • Ứng dụng công nghệ cao.
  • Sản xuất vật liệu composit.
  • Các loại vật liệu xây dựng nhẹ.
  • Vật liệu quý hiếm.
  • Sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải.
  • Phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường.
 • Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt động xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường.

Thời gian bắt đầu tính ưu đãi thuế: 15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Ngoài ra, thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao thì thời hạn áp dụng là 15 năm được tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận.

Thời hạn được hưởng ưu đãi thuế

 • Miễn thuế TNDN trong thời hạn 4 năm.
 • Giảm thuế TNDN trong thời hạn Giảm 50% không quá 9 năm tiếp theo.
Ưu đãi thuế ở mức thuế suất 10%
Ưu đãi thuế ở mức thuế suất 10%

2. Mức thuế suất 20%

Điều kiện được miễn thuế suất 20%:

 • Doanh thu của công ty được hình thành từ các dự án mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.
 • Doanh thu của công ty được hình thành từ các lĩnh vực và ngành nghề sau:
  • Sản xuất thép cao cấp.
  • Sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng.
  • Sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp.
  • Sản xuất thiết bị tưới tiêu.
  • Sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thuỷ sản.
  • Phát triển ngành nghề truyền thống.

Từ ngày 01/01/2016, thu nhập của doanh nghiệp quy định tại khoản này được áp dụng thuế suất 17%.

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp, trừ khu công nghiệp thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội thuận lợi.

Thời điểm bắt đầu tính ưu đãi: 15 năm tính từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư.

Thời hạn tính ưu đãi mức thuế suất 20%

 • Miễn thuế trong thời gian 2 năm.
 • Giảm 50% không quá 4 năm tiếp theo.
Ưu đãi mở mức thuế suất 20%
Ưu đãi ở mức thuế suất 20%

3. Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu khi đầu tư tại Việt Nam

 • Các thiết bị, máy móc, vật liệu xây dựng được nhập khẩu để hình thành tài sản cố định và các hoạt động nghiên cứu sẽ được miễn hoặc giảm thuế.
 • Hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sẽ được miễn giảm thuế nhập khẩu và thuế VAT.

Trên đây là một số ý kiến tư vấn của Công ty Luật TinLaw về vấn đề thuế ưu đãi đầu tư đối với các dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Quý khách hãy tìm hiểu thêm thông tin về miễn, giảm tiền thuê đất để kế hoạch đầu tư thêm hoàn thiện.