You are here:

Đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn là gì?

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO (2007), khuôn khổ pháp lý của Việt Nam có nhiều thuận lợi hơn cho cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh thuận lợi, pháp luật về đầu tư theo hình thức đầu tư nước ngoài cũng có những quy định riêng tùy theo từng hình thức đầu tư cụ thể. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn nhé!

Căn cứ pháp lý

Theo điều 24, 25 và 26 Luật đầu tư năm 2014 đã có những quy định  rất cụ thể những vấn đề xoay quanh việc góp vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Đầu tư nước ngoài theo hình thức góp vốn là gì?

Hình thức góp vốn

Loại hình doanh nghiệp

Công ty cổ phần

Công ty TNHH và Hợp danh

Hình thức góp vốn

 • Được mua cổ phần phát hành lần đầu
 • Được mua cổ phần phát hành thêm của công ty
 • Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, nhà đầu tư nước ngoài còn được góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc loại hình doanh nghiệp đã nêu ở trên: doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, .. .

Mỗi hình thức doanh nghiệp sẽ có quy định khác nhau về hình thức góp vón
Mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có quy định khác nhau về hình thức góp vón khác nhau

Hình thức mua cổ phần, vốn góp của tổ chức kinh tế

Hình thức

Công ty cổ phần

Công ty TNHH

Công ty hợp danh

Mua cổ phần của công ty bán ra

Được phép

 

 

Mua cổ phần cổ đông /thành viên công ty bán ra

 

Được phép

 

Mua vốn góp của thành viên thuộc công ty

 

  

Được phép

Ngoài ra, Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua phần vốn góp của thành viên thuộc tổ chức kinh tế khác không thuộc các quy định đã nêu ở trên.


Nhà đầu tư nước ngoài được phép mua cổ phần công ty bán ra

Điều kiện tham gia góp vốn, mua cổ phần và góp vốn

Nhà đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh các ngành nghề không nằm trong danh sách cấm đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định, đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây

Điều kiện

Công ty hợp danh

Tổ chức kinh tế

Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế

Phần trăm (%) vốn điều lệ nắm giữ/ thành viên hợp danh đa số là cá nhân nước ngoài

51% trở lên

51% trở lên

51% trở lên

Hồ sơ góp vốn

 • Thông tin về tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.
 • Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài sau khi góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.
 • Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân.
 • Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức.

Thủ tục đăng ký góp vốn

 • Nơi tiếp nhận và cấp giấy phép đầu tư nước ngoài: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị như bước trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính.
 • Thời gian xử lý :
  • Đối với hồ sơ hợp lệ: sau 15 ngày tiếp nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản bằng chuyển phát nhanh cho công ty theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty.
  • Đối với hồ sơ không hợp lệ như: thiếu hồ sơ, thiếu thông tin chủ thể thực hiện góp vốn, hồ sơ bị thiếu,… Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng thông báo bằng văn bản bằng chuyển phát nhanh cho công ty theo địa chỉ trụ sở chính của Công ty.

Trên đây là tất cả thông tin về việc nhà đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn tại Việt Nam. Từ hình thức góp vốn, điều kiện góp vốn, hồ sơ góp và và quy trình hoàn thất thủ tục góp vốn. Mong rằng với những thông tin bổ ích này sẽ góp phần nhỏ thành công trong kế hoạch đầu tư tại Việt Nam của quý doanh nghiệp.