You are here:

Hóa đơn in thừa nội dung có hạch toán được không?

Chào TinLaw, tôi vừa mới thành lập 1 công ty nhỏ và hiện đang bắt đầu kinh doanh. Do chưa có kinh nghiệm nên còn gặp khá nhiều khó khăn trong vấn đề làm sổ sách, kế toán, đặc biệt hay có sai sót khi làm hóa đơn. Tôi muốn hỏi “Hóa đơn in thừa nội dung có hạch toán được không?”. Hy vọng sớm nhận được giải đáp từ công ty!

Kính chào quý khách, dịch vụ kế toán TinLaw đã nhận được thông tin câu hỏi “Hóa đơn in thừa nội dung có hạch toán được không?” và xin được giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về các trường hợp phải hủy hóa đơn, theo đó:

Hóa đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hóa đơn.

Tổ chức, hộ, cá nhân có hóa đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện hủy hóa đơn. Thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán.

Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn in thừa nội dung sẽ không được hạch toán
Hóa đơn in thừa nội dung sẽ không được hạch toán

Trong trường hợp hóa đơn đã được lập thì xử lý hóa đơn theo quy định tại Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC:

Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Như vậy, tổng hợp những thông tin trên chúng ta đã có thể trả lời cho câu hỏi “Hóa đơn in thừa nội dung có hạch toán được không?”. Theo quy định trên thì hóa đơn in thừa nội dung sẽ không được hạch toán đồng thời phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.