You are here:

Các lỗi thường gặp nhất về hóa đơn – thuế và mức xử phạt

Kế toán là công việc đòi hỏi phải cẩn thận, tỉ mỉ. Vì chỉ cần sai sót một lỗi nhỏ trong việc in, kê khai hóa đơn, hạch toán chi phí hay quyết toán thuế cũng có thể khiến doanh nghiệp bị phạt tiền. Để tránh mất tiền oan, bộ phận kế toán của doanh nghiệp nên lưu ý các lỗi thường gặp và mức xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn – thuế.

Dịch vụ kế toán thuế TinLaw xin tổng hợp các lỗi thường gặp nhất về hóa đơn – thuế và mức xử phạt trong bài viết dưới đây. Hãy xem và ghi nhớ nhé!

Căn cứ pháp lý

Các lỗi thường gặp và mức xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn – thuế chúng tôi trình bày dựa vào những văn bản pháp luật về kế toán thuế sau đây:

  • Thông tư 39/2014/TT-BTC.
  • Thông tư 119/2014/TT-BTC.
  • Nghị định 109/2013/NĐ-CP.
  • Thông tư 10/2014/TT-BTC.
  • Nghị định 129/2013/NĐ-CP
Một trong những lỗi thường gặp nhất là không lập hóa đơn
Một trong những lỗi thường gặp nhất là không lập hóa đơn

Các lỗi thường gặp nhất về hóa đơn – thuế và mức xử phạt

Các lỗi thường gặp

Mức xử phạt

Không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị thanh toán từ 200.000 đồng trở lên cho người mua theo quy định.

10 – 20 triệu đồng

Tự in hóa đơn, khởi tạo hóa đơn điện tử không đủ các nội dung bắt buộc: ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu hóa đơn, số hóa đơn.

2 – 4 triệu đồng

Không hủy hóa đơn được mua đã hết hạn sử dụng.

Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản

Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng

Tự in hóa đơn hoặc khởi tạo hóa đơn điện tử khi không đủ các điều kiện quy định

4 – 8 triệu đồng

Không hủy hóa đơn đặt in chưa phát hành nhưng không còn sử dụng theo quy định,

Tự in hóa đơn giả và hành vi khởi tạo hóa đơn điện tử giả.

20 – 50 triệu đồng

(trừ trường hợp do lỗi khách quan của phần mềm tự in hóa đơn, thông thường là do virus)

Không khai báo đúng quy định việc mất hóa đơn trước khi thông báo phát hành.

– Cảnh cáo nếu khai báo với cơ quan thuế từ ngày thứ 6 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày mất cháy trước khi thông báo phát hành.

Không xử phạt nếu khai báo với cơ quan thuế trong vòng 5 ngày từ ngày mất, cháy trước khi thông báo phát hành.

– Phạt tiền từ 6 – 18 triệu đồng nếu khai báo với cơ quan thuế sau ngày thứ 10 kể từ ngày mất, cháy trước khi thông báo phát hành.

Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn:

– Tên loại hóa đơn.

– Ký hiệu mẫu số hóa đơn và ký hiệu hóa đơn.

– Tên liên hóa đơn.

– Số thứ tự hóa đơn.

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán.

– Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua.

– Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

– Người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

– Tên tổ chức nhận in hóa đơn.

– Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt…

Không xử phạt nếu tự phát hiện và lập hóa đơn mới bổ sung theo quy định.

– Cảnh cáo nếu không ảnh hưởng đến các nghĩa vụ thuế.

– Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập hóa đơn không đúng thời điểm.

4 – 8 triệu đồng

Phạt cảnh cáo trong trường hợp sau:

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm nhưng không dẫn đến chậm nộp thuế.

– Lập hóa đơn thực hiện liên tục từ số nhỏ đến số lớn nhưng khác quyển (quyển có số thứ tự lớn hơn dùng trước), sau khi phát hiện ra đã hủy (không dùng) quyển có số thứ tự bé hơn.

– Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế nhưng đã kê khai, nộp thuế vào kỳ khai thuế đúng với ngày ghi trên hóa đơn.

– Lập sai loại hóa đơn theo quy định và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế, bên bán và bên mua phát hiện việc lập sai loại hóa đơn và lập lại loại hóa đơn đúng theo quy định trước khi cơ quan thuế công bố quyết định thanh tra, kiểm tra và không ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ thuế

Lập hóa đơn không theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn theo quy định.

Ngày ghi trên hóa đơn đã lập xảy ra trước ngày mua hóa đơn của cơ quan thuế;

Lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua, trừ trường hợp trên hóa đơn ghi rõ người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê;

Không lập bảng kê hoặc không lập hóa đơn tổng hợp theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và đã giao cho người mua hoặc đã kê khai thuế.

Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn:

– Đối với bên bán.

– Đối với bên mua

 10 – 20 triệu đồng

2 – 4 triệu đồng

Hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

400.000 – 1.000.000 đồng

Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên hóa đơn và chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

600.000 – 1.500.000 đồng

Hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

800.000 – 2.000.000 đồng

Khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

1.200.000 – 3.000.000 đồng

Chậm nộp hồ sơ khai thuế

400.000 – 5.000.000 đồng

(tùy vào thời gian chậm nộp)

Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

2.000.000 – 5.000.000 đồng

– Cung cấp không đầy đủ, không chính xác các thông tin, tài liệu, chứng từ, hóa đơn, sổ kế toán liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế trong thời hạn kê khai thuế; số hiệu tài khoản, số dư tài khoản tiền gửi cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu.

– Không cung cấp đầy đủ, đúng các chỉ tiêu, số liệu liên quan đến nghĩa vụ thuế phải đăng ký theo chế độ quy định, bị phát hiện nhưng không làm giảm nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.

800.000 – 2.000.000 đồng

Các hành vi nhằm mục đích trốn thuế, gian lận thuế:

– Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hay ghi giá trị trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế đã bán và bị phát hiện sau hạn nộp hồ sơ khai thuế.

– Sửa chữa, tẩy xóa chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

– Hủy bỏ chứng từ kế toán, sổ kế toán làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn, số tiền thuế được miễn, giảm.

Phạt tiền 1 – 3 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận tùy theo số lần vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Trên đây là các lỗi thường gặp và mức xử phạt trong lĩnh vực hóa đơn – thuế mà chủ doanh nghiệp cũng như những bạn làm kế toán cần ghi nhớ. Điều đó sẽ giúp quý doanh nghiệp tránh được những sai sót không đáng có.