You are here:

Nộp báo cáo tài chính gồm những tài liệu gì? Thời hạn nộp bao lâu?

Như các bạn đã biết, nộp báo cáo tài chính là công việc thường niên của mỗi doanh nghiệp. Vậy nộp báo cáo tài chính gồm những gì? Thời hạn nộp báo cáo tài chính? Hãy cùng dịch vụ kế toán TinLaw tìm hiểu trong bài viết sau.

Hồ sơ cần có khi nộp báo cáo tài chính

Theo Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC quy định: Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

Báo cáo tài chính năm:

Tùy và quy mô của DN để lựa chọn chế độ kế toán: DN vừa và nhỏ áp dụng theo Thông tư 133, DN lớn áp dụng theo Thông tư 200 -> trong đó gồm:

 • Nếu DN theo chế độ kế toán theo Thông tư 133 sẽ gồm: Báo cáo tình hình tài chính; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bảng cân đối tài khoản; Thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Nếu DN theo chế độ kế toán theo Thông tư 200 sẽ gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính.
Báo cáo tài chính năm là hồ sơ không thể thiếu
Báo cáo tài chính năm là hồ sơ không thể thiếu trong doanh nghiệp

Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN

 • Nếu trong năm không trả lương cho bất kỳ 1 nhân viên nào, thì không phải nộp

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu 03/TNDN

Trong Tờ khai quyết toán thuế TNDN sẽ kèm theo 1 số phụ lục (tùy theo phát sinh thực tế tại DN) ví dụ như:

 • Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN.
 • Phụ lục chuyển lỗ theo mẫu số 03-2/TNDN
 • Các Phụ lục về ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
  • Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
  • Phụ lục thông tin về giao dịch liên kết (nếu có) theo mẫu 03-7/TNDN.

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính

Theo điều 109 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước:

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:

 • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.
Thời hạn BCTC quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC
Thời hạn BCTC quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:

 • Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
 • Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác:

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm;

Đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.

Trên đây là giấy tờ và thời hạn nộp báo cáo tài chính các bạn cần lưu ý. Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến độc giả lịch nộp tờ khai thuế 2020 theo tháng, quý. Hy vọng bài viết hữu ích với các bạn!