You are here:

Khi nào bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử?

Có thể bạn đã biết từ năm 2018 chính phủ đã ban hành nghị định 119 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Nghị định này cũng đề cập đến thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử trong doanh nghiệp. Vậy đó là khi nào? Hãy cùng dịch vụ kế toán TinLaw tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo Điều 35, điều 36 Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Điều 26, điều 27 Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

 • Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định 119/2018/NĐ-CP thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01 tháng 11 năm 2020.
 • Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Như vậy: Từ đây đến ngày 31/10/2020, văn bản về hóa đơn như: Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/ 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành. Và đến ngày 1/11/2020 tất cả các DN, tổ chức, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ đầu tháng 11/2020
Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ đầu tháng 11/2020

Lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử 

 1. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng.
 2. Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/10/2020.

Trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020:

 • Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119 cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT. (Mẫu 03 tải về dưới bài viết)
 • Trường hợp cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử: -> Thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định cũ.
 1. Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020:
 • Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 119 thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.
 • Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP => Thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 (nêu trên)
Chỉ còn vài tháng nữa hóa đơn điện tử chính thức được sử dụng trong doanh nghiệp
Chỉ còn vài tháng nữa HĐ điện tử chính thức được sử dụng trong doanh nghiệp
 1. Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng.
 • Trường hợp cơ quan thuế thông báo chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng Hóa đơn kiêm Phiếu thu tiền hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP và số 04/2014/NĐ-CP: -> Thì thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn cho cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
 • Trường hợp đáp ứng các điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 8, Điều 13 Thông tư 68.

Trên đây là lộ trình và thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định. Như vậy chỉ còn vài tháng nữa thôi hóa đơn điện tử sẽ chính thức bắt buộc áp dụng. Các bạn kế toán cần nắm những thông tin này để thực hiện cho công ty nhé!