You are here:

Quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Khi tham gia đầu tư vào Việt Nam, không phải nhà đầu tư nào cũng được hưởng ưu đãi đầu tư. Nếu muốn được hưởng những chính sách này doanh nghiệp cần thỏa mãn những điều kiện đã được quy định. Vậy làm sao để biết được quý khách có thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi không? 

Theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Luật Hỗ trơ doanh nghiệp vừa và nhỏ số 04/2017/QH14, quy định về các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư.

1. Đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư

Thông thường, trước khi đăng ký thành lập công ty, các nhà đầu tư luôn tìm hiểu rất kỹ các thông tin liên quan đến ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, để từ đó được hưởng đầy đủ ưu đãi từ Chính phủ đã quy định, trong đó có quy định về đối tượng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2, 3, 4 Điều 15 Luật Đầu tư năm 2014, các đối tượng ưu đãi đầu tư, bao gồm: 

 • Dự án đầu tư thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tư.
 • Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư.
 • Dự án có quy mô vốn từ 6.000 tỷ đồng trở lên, nhà đầu tư tiến hành giải ngân tối thiểu 6.000 tỷ đồng trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
 • Dự án đầu tư thuộc khu vực nông thôn, thu hút từ 500 lao động trở lên.
 • Dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực, ngành nghề sau: công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Quy định về đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư

Lưu ý về đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư:

 • Những ưu đãi đầu tư nói trên chỉ được áp dụng đối với các dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.
 • Mức ưu đãi cụ thể đối với từng loại ưu đãi đầu tư được áp dụng theo quy định của pháp luật về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước.
 • Ưu đãi đầu tư không áp dụng cho các lĩnh vực đầu tư: khai thác khoáng sản; sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ sản xuất ô tô.

2. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư

Miễn, giảm thuế suất trong ưu đãi đầu tư
Miễn, giảm thuế suất trong ưu đãi đầu tư

Miễn giảm các loại thuế sau:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế xuất nhập khẩu.
 • Thuế đất.

Phương thức tính ưu đãi thuế như sau:

 • Áp dụng mức thuế thấp hơn so với thông thường.
 • Miễn thuế.
 • Hàng háo dùng để làm tài sản cố định sẽ được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Trên đây là một số thông tin hữu ích về đối tượng hưởng ưu đãi đầu tư và hình thức ưu đãi đầu tư. Quý khách nên theo dõi thêm thông tin ưu đãi về thuế, tài chính để biết thêm thông tin về các chính sách ưu đãi được nhà nước ban hành.