You are here:

Hướng dẫn tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành

Hướng dẫn tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành trên website trên tracuuhoadon.gdt.gov.vn là chức năng cho phép người sử dụng tra cứu thông tin về những hóa đơn do CQT phát hành chưa cấp, bán cho tổ chức, cá nhân đã có: báo cáo mất, cháy, hỏng và thông báo kết quả hủy.

Trong bài viết này, hãy cùng công ty kế toán thuế TinLaw tìm hiểu về cách tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành nhé!

Thao tác tra cứu hóa đơn đặt in hết giá trị sử dụng

Vào menu Thông tin hóa đơn hết giá trị sử dụng/Cơ quan Thuế

Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu và Kết quả tra cứu
Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu và Kết quả tra cứu

Màn hình tra cứu gồm hai phần: Điều kiện tra cứu là phần để nhập tham số tra cứu; Kết quả tra cứu là phần hiển thị các thông tin của các thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán.

Phần Nhập điều kiện tra cứu hóa đơn gồm các thông tin:

 • Cơ quan Thuế tỉnh/Thành phố: NSD lựa chọn cơ quan Thuế trong danh sách được sắp xếp theo tên Cục Thuế, bao gồm tên các Cục Thuế trên phạm vi cả nước.
 • Cơ quan Thuế thông báo: NSD lựa chọn cơ quan Thuế trong danh sách được sắp xếp theo mã Cục/Chi cục Thuế. Danh sách hiển thị theo điều kiện Cơ quan Thuế tỉnh/thành phố được chọn, bao gồm Văn phòng Cục và những Chi cục trực thuộc.
 • Loại thông báo: NSD lựa chọn loại thông báo trong danh sách, bao gồm Thông báo kết quả hủy; Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Ngày thông báo từ … Đến… là điều kiện chỉ ra khoảng thời gian tạo thông báo phát hành hóa đơn của Cơ quan Thuế để cấp, bán. Đây là thông tin bắt buộc nhập. Việc nhập ngày tháng tra cứu phải tuân theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (ngày/tháng/năm).

Ấn nút Tìm kiếm để ứng dụng tìm kiếm các hóa đơn thỏa mãn tất cả các tham số tra cứu mà NSD đã nhập.

Lưu ý

Hệ thống tự động sắp xếp kết quả tra cứu trong màn hình hiển thị kết quả tra cứu: Hiển thị kết quả tra cứu theo thứ tự sắp xếp: Ngày thông báo, loại thông báo, Cơ quan Thuế.

Kết quả tìm kiếm sẽ được hiển thị ở phần Kết quả tra cứu, bao gồm các thông tin sau.

Thông tin chi tiết

 • Loại thông báo: Đặt liên kết cho phép kết nối xem thông tin chi tiết từng báo cáo/thông báo. Nguồn dữ liệu được lấy từ các loại thông báo/quyết định sau:
  • Thông báo kết quả huỷ
  • Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn
 • Ngày thông báo

Ấn liên kết Loại thông báo để xem thông tin chi tiết Thông tin hoá đơn hết giá trị sử dụng.

Thông báo kết quả huỷ hoá đơn: Dùng chung cho cả hoá đơn huỷ tại Cục Thuế/Chi cục Thuế

Màn hình thông tin chi tiết thông báo kết quả huỷ như sau:

Màn hình thông tin chi tiết thông báo kết quả huỷ
Màn hình thông tin chi tiết thông báo kết quả huỷ

Trong đó:

Thông tin chung:

 • Cơ quan Thuế
 • Địa chỉ
 • Ngày huỷ
 • Ngày thông báo
 • Thông báo này thay thế cho thông báo đã hủy ngày

Thông tin chi tiết:

 • STT
 • Tên loại hoá đơn
 • Ký hiệu mẫu
 • Ký hiệu hoá đơn
 • Từ số
 • Đến số
 • Số lượng

Lưu ý

Trường hợp thông báo kết quả hủy của Cơ quan Thuế thay thế cho thông báo hủy khác đã hủy thì tại màn hình thông tin chung hiển thị nội dung Thông báo này thay thế cho thông báo đã hủy ngày DD/MM/YYYY (ngày/tháng/năm) và cho phép NSD xem thông tin chi tiết thông báo kết quả hủy đã bị thay thế khi nhấn vào Link DD/MM/YYYY. Tại màn hình xem chi tiết thông báo kết quả hủy đã bị thay thế hển thị nội dung Lý do và Ngày hủy

 • Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn:

Màn hình chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn như sau:

Màn hình chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn
Màn hình chi tiết báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Trong đó:

Thông tin chung:

 • Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hỏng hóa đơn
 • Mã số Thuế
 • Địa chỉ
 • Ngày phát hiện mất, cháy, hỏng hoá đơn
 • Ngày báo cáo
 • Lý do mất, cháy, hỏng hoá đơn

Thông tin chi tiết

 • STT
 • Tên loại hoá đơn
 • Ký hiệu mẫu
 • Ký hiệu hoá đơn
 • Từ số
 • Đến số
 • Số lượng
 • Liên hoá đơn
 • Ghi chú

Trên đây là chi tiết cách tra cứu hoá đơn đặt in hết giá trị sử dụng của Cơ quan Thuế phát hành trên website tracuuhoadon.gdt.gov.vn. Đây là 1 trong các trang web ngành thuế mà dân kế toán thường xuyên sử dụng. Ngoài tác dụng nêu trên, các bạn còn có thể thực hiện các tiện ích khác như báo cáo tài chính, khai thuế… Nếu vẫn còn thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết hơn.