You are here:

Xử lý chứng từ nộp thuế điện tử khi nộp qua Cổng thông tin điện tử được quy định như thế nào?

Chào TinLaw, tôi là P.Q.Hưng, đang sinh sống và làm việc tại Quận 1, tp.HCM. Tôi có một thắc mắc rất mong nhận được tư vấn từ quý công ty. Việc tạo lập và xử lý chứng từ khi nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được thực hiện như thế nào? Mong sớm nhận được câu trả lời, xin cảm ơn!

Chào anh Hưng, dịch vụ kế toán – thuế của TinLaw đã tiếp nhận được câu hỏi của anh. Sau khi trao đổi, chúng tôi tôi xin giải đáp câu hỏi “Xử lý chứng từ nộp thuế điện tử khi nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được quy định như thế nào?” như sau:

Xử lý chứng từ nộp thuế điện tử khi nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 26 Thông tư 110/2015/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, theo đó:

Tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế:

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tiếp nhận, kiểm tra và gửi thông báo (theo mẫu 01/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) để xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử của người nộp thuế hoặc thông báo lý do không nhận chứng từ nộp thuế điện tử gửi cho người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế sử dụng dịch vụ T-VAN, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo xác nhận đã nhận chứng từ nộp thuế điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN để gửi cho người nộp thuế.

Nếu chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thực hiện ký điện tử bằng chữ ký số của Tổng cục Thuế lên chứng từ nộp thuế điện tử và gửi đến ngân hàng.

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế
Có thể xử lý chứng từ qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế

Tại ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản

Ngân hàng thực hiện kiểm tra thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử và điều kiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế:

  • Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử không hợp lệ hoặc hợp lệ nhưng không đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thông báo (theo mẫu số 05/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) về việc nộp thuế của người nộp thuế chưa thành công, gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
  • Trường hợp thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử hợp lệ, đủ điều kiện trích nợ, ngân hàng thực hiện trích nợ tài khoản của người nộp thuế theo thông tin trên chứng từ nộp thuế điện tử và thông báo (theo mẫu số 05/TB-TĐT ban hành kèm theo Thông tư này) về việc nộp thuế thành công, đồng gửi kèm chứng từ nộp thuế điện tử (có chữ ký số của ngân hàng) cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.
Có thể xử lý chứng từ qua ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản
Có thể xử lý chứng từ qua ngân hàng nơi người nộp thuế mở tài khoản

Trên đây là quy định về việc xử lý chứng từ nộp thuế điện tử khi nộp qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Để hiểu rõ hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 110/2015/TT-BTC.

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn. Ngoài ra, điều luật trên chỉ áp dụng cho thời điểm hiện tại, trong tương lai có thể thay đổi. Vì thế, để nhận được thông tin chính xác nhất quý vị vui lòng liên hệ với dịch vụ kế toán thuế của TinLaw để được tư vấn cụ thể.